DAFTAR PENERIMA BEASISWA TAHFIDZ QUR'AN  S1 DAN S2 TAHUN 2019

                                                            Lampiran 
                                                            Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan 
                                                            Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
                                                            Nomor      :   188.44    /   405    / disdik/2019
                                                            Tanggal    :  28  Mei 2019  
         
         
DAFTAR PENERIMA BEASISWA TAHFIDZ QUR'AN  S1 DAN S2
TAHUN 2019
         
NO. N A M A ASAL SEKOLAH/ PONTREN JENJANG TAHFIDZ
....... JUZ
1 MUHAMAD ZAINI IAIN SAS BABEL S1 7
2 F. SA'ADATUL UMMAH UIN GUNUNG JATI BANDUNG S1 15
3 IFAN PRAMUDYA AGUS STIBA MAKASAR S1 30
4 ULFA MURHAMAH NURFITRI STIQ AL-LATHFIYYAH PALEMBANG S1 7
5 DZIHAN SALSABILA MA'HAD AL-JAMI'AH IAIN SAS BABEL S1 5
6 MUHAMMAD FARID ABDILLAH UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA S1 12
7 ISHAK IAIN SAS BABEL S1 5
8 SURYANTI IAIN SAS BABEL S1 7
9 SUBANDARI IAIN SAS BABEL S1 9
10 ANINDYA DIAH HARTANTI UIN RADEN FATAH PALEMBANG S2 5
         
                                                           Kepala Dinas Pendidikan
                                                           Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
         
         
         
         
                                                          Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM
                                                          Pembina Utama Muda  
                                                          NIP 19640324 198903 1008
Sumber: 
Dinas Pendidikan Prov. Kep. Bangka Belitung